ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

ชื่อนางสาวชาลินี      นามสกุล  ฉาบเพชร

สถานที่ทำงาน....โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก

images.jpgอีเมล... .sine_chalinee@hotmail.com    เบอร์โทรศัพท์....08-1947-1440

 

แนะนำสินค้า

ชื่อสินค้า  ไม้มงคล

ราคา  359  บาท

ชื่อผู้ผลิต  กลุ่มส่งเสริมอาชีพไม้มงคล

สถานที่ติดต่อ  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 63120

โทรศัพท์/โทรสาร  0-5555-5271

E-mail  mythungfa@hotmail.com

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQynAHP2w1wzNHW2w5ktbnFtxg2XmWWtq1VxVa98rpF8pDUUiT6dqD7LlY