ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

ชื่อ นางสาวจารุวรรณ      นามสกุล  ขันธพิน

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก

อีเมลล์ :  Chalawana@hotmail.com    เบอร์โทรศัพท์....087-738-3029

12.jpg13.jpg

14.jpg  

 

 

แนะนำสินค้า
ชื่อสินค้า
   โคมไฟกะลามะพร้าว
ราคา
    599 บาท
ชื่อผู้ผลิต
   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถานที่ติดต่อ  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 63120
โทรศัพท์/โทรสาร
  0-5555-5271
E-mail :   Mythungfa@hotmail.com
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQynAHP2w1wzNHW2w5ktbnFtxg2XmWWtq1VxVa98rpF8pDUUiT6dqD7LlY