ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

ชื่อ  นางสาวสุพรรณี  นามสกุล  พิริยาธาดานนท์

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

อีเมล์ anntk2009@hotmail.com             เบอร์โทร์ศัพท์   0866172680

 

แนะนำสินค้า

ชื่อสินค้า  :   สบู่

ราคา  :   200  บาท                  

ชื่อผู้ผลิต  :  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

สถานที่ติดต่อ  :

โทรศัพท์  :   0866172680  โทรสาร  :  055512584

E-mail  :   anntk2009@hotmail.com

รูปภาพสินค้า  :