ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

ชื่อ.................................  นามสกุล...................................... 

สถานที่ทำงาน.......................................................................

อีเมล์..................................   เบอร์โทรศัพท์............................

รูปส่วนตัวของท่านถ้ามี  แทรกด้านล่างนี้

 

 

 

แนะนำสินค้า

ชื่อสินค้า................

ราคา................

ชื่อผู้ผลิต................

สถานที่ติดต่อ................

โทรศัพท์................   โทรสาร................

E-mail................   ข้อมูลเพิ่มเติม................
รูปภาพสินค้าแทรกด้านล่าง