วิชาการสร้างงานเว็บไซต์

รหัสวิชา   ง 30246

ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557

โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ. ตาก

ผู้สอน  ครูวัชระ วงษ์ดี

www.facebook.com/watcom610

 

ประวัตินักเรียน

1.ชื่อ ชานนท์ มีไชยโย

2. ชั้น ม.5/7 เลขที่ 09 รหัสประจำตัว 31560

3.เบอร์โทรศัพท์ 088-790690

4.อีเมล  chanon.meechaiyo@gmail.com

5 www.facebook.com/Chanon meechaiyo

6.ที่อยู่ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก

7. 10632609_729268393822731_3877903562760400028_n.jpg 

 

งานชิ้นที่1 หาลิงก์การใช้งาน fotoshop cs

1. URL: http://www.youtube.com/watch?v=bCs0TwcFVjE

2.URL: http://www.ninetechno.com/a/photoshop-cs6.html

 

งานชิ้นที่2 ให้ออกแบบข้อความว่า

 

“มหกรรมวิชาการ 114 ปี ศักดิ์ศรีตากพิทยาคม ’’

แล้วแทรกรูปภาพด้านล่างนี้

 

tps-572-c57-n09-chanon copy.png