วิชาการสร้างงานเว็บไซต์

รหัสวิชา   ง 30246

ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557

โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ. ตาก

ผู้สอน  ครูวัชระ วงษ์ดี

www.facebook.com/watcom610

 

ประวัตินักเรียน

1.ชื่อ นางสาว ปิยะพร คงธนอภิรักษ์

2. ชั้น ม.5/9 เลขที่ 20 รหัสประจำตัว 29967

3.เบอร์โทรศัพท์ 080-6858142

4.อีเมล ploy_2340@hotmail.com

5.www.facebook.com/ploy Khongtana-apirak

6.ที่อยู่ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก

7. 1464053_690689931024196_8378424556450092958_n (1).jpg

 

 

งานชิ้นที่1 หาลิงก์การใช้งาน fotoshop cs

1. URL:http://youtu.be/4rXZN4iBvqU   

2.URL: http://youtu.be/FFKhkQO4Xd8 

 

งานชิ้นที่2 ให้ออกแบบข้อความว่า

 

“มหกรรมวิชาการ 114 ปี ศักดิ์ศรีตากพิทยาคม ’’

แล้วแทรกรูปภาพด้านล่างนี้

 

28-102557 copy.png