ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

ชื่อ นภาภรณ์    นามสกุล  ปันธิยะ

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

อีเมล์   napaporn2514@gmail.com   เบอร์โทรศัพท์ 0810410638

รูปภาพ

Tulips.jpg

 

แนะนำสินค้า

ชื่อสินค้า  แก้วเอนกประสงค์ 

ราคา  19  บาท

สถานที่ติดต่อ  โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

โทรศัพท์  055589010   โทรสาร 055589306

E-mail   napaporn2514@gmail.com  ข้อมูลเพิ่มเติม  -

รูปภาพสินค้าแทรกด้านล่าง

Hydrangeas.jpg