ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์

ชื่อ นายภาณุวัตร  นามสกุล จันทร์แดง

สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

อีเมล์ Panuwat_60@hotmail.com   เบอร์โทรศัพท์  055-593009

untitled.bmpรูปส่วนตัวขอตัวเอง

 

 

 

 

 

แนะนำสินค้า

ชื่อสินค้า น้ำหมักชีวภาพ

ราคา ขวดละ  39 บาท

ชื่อผู้ผลิต โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

โทรศัพท์  055-593009

โทรสาร  055-593009

E-mail-  Panuwat_60@hotmail.com